Registrácia bola ukončená

Možnosť prihlasiť sa na konferenciu v štvrtok 7. 2. 2019 je stále možná na mieste. Vstupné na mieste je 150 EUR.