Registrácia bola ukončená

Možnosť prihlasiť sa na konferenciu v štvrtok 13. 2. 2020 je stále možná na mieste. Vstupné na mieste je 155 EUR.